نام و نام خانوادگی : آریانی انرجان _ وحید
تلفن همراه 09144145223
نام تابلو آریانی
منطقه روستای باغ معروف
نام و نام خانوادگی : برجی _ منیژه
تلفن همراه 09141032450
نام تابلو تجهیزات آشپزخانه الهیه
منطقه میدان امام حسین
نام و نام خانوادگی : جدیری آقائی _ حبیب
تلفن همراه 09141056208
نام تابلو سولار
منطقه جاده تبریز تهران
نام و نام خانوادگی : شامی _ جواد
تلفن همراه 09148463123
نام تابلو تهران هود
منطقه خیابان عباسی
نام و نام خانوادگی : فخری نژاد _ رضا
تلفن همراه 09144154290
نام تابلو فروشگاه البرز
منطقه سه راهی فرودگاه
نام و نام خانوادگی : کرمی _ علیرضا
تلفن همراه 09148879801
نام تابلو سینگ گرانیتی ساروج
منطقه جاده تبريزآذرشهر
نام و نام خانوادگی : لک زاده _ احمد
تلفن همراه 09143825263
نام تابلو بازرگاني لک زاده
منطقه باغمیشه