نام و نام خانوادگی : همتی _ فاطمه
تلفن همراه 09900206100
نام تابلو آذین آرا ایماژ
منطقه شهرک باغمیشه