نحوه و طریقه شکایات از کابینت سازان کلانشهر تبریز و حومه
1- جهت حصول اطمینان از متراژ و قیمت ارائه شده طبق فاکتور از طرف کابینت ساز یا مجری.
- درخواست فرم داخلی کارشناسی جهت متراژ و برآورد قیمت از اتحادیه کابینت سازان.
2- شکایات از افراد دارای مکان مشخص کسب:
- از طریق بازرسی اتاق اصناف اقدام به شکایات می شود و به اتحادیه کاببنت سازان ارجاع می شود.
3- شکایات از افراد مجهول المکان و بدون پروانه:
- از طریق واحد بازرسی اداره صنعت و معدن واقع در بلوار 29 بهمن , روبروی صدا و سیما اقدام به شکایات می شود.

 

مدارک لازم
- قرارداد فی مابین در صورت وجود
- فاکتور در صورت وجود
- کارت ملی


کلمات کلیدی :